debiteurenrisico

Hoe hou je het debiteurenrisico onder controle binnen je bedrijf?

Nieuws

Veel ondernemers hebben er niet echt aandacht voor. Toch is het debiteurenrisico één van de meest voorkomende oorzaken binnen het MKB van een faillissement. Doordat er weinig aandacht lijkt het wel of klanten automatisch later of helemaal niet gaan betalen. Gevolg is dat er veel te veel cash vast gaat zitten in je debiteuren en er te weinig middelen zijn om je rekening mee te betalen. Zeker dan begint het debiteurenrisico een serieus probleem te worden en wordt belangrijk de nodige maatregelen te gaan nemen. En er zijn genoeg manieren om te zorgen dat het debiteurenrisico een acceptabel risico is binnen je bedrijf. In dit blog vertellen we er graag meer over.

Hoe kan ik het debiteurenrisico verkleinen?

Als je het debiteurenrisico wil verkleinen is het allereerst van belang om het debiteurenbeheer binnen je onderneming goed in te richten. Geef het een duidelijke plek en maak iemand verantwoordelijk. Bepaal ook op welke KPI’s je gaat sturen. Dit kan bijvoorbeeld de omloopsnelheid debiteuren zijn. Dit geeft aan hoeveel dagen een factuur gemiddelde uitstaat alvorens die betaald wordt.Zorg dat degene die het debiteurenbeheer doet en dus het debiteurenrisico kan verkleinen beschikt over goede software. Hiermee kan gefactureerd worden, maar hiermee kan ook goed gemonitord worden of facturen betaald zijn ja dan wel nee en of de betalingstermijn dus is overschreden. Ook het herinneren wordt hier aanzienlijk eenvoudiger mee. De herinnering versturen na het overschrijden van de betalingstermijn is een belangrijk aspect om het debiteurenrisico te verkleinen. Je geeft daarmee je klant meer het gevoel dat er tijdig betaald moet worden en je laat zien dat het debiteurenbeheer professioneel is ingericht. Zorg ook dat je medewerkers voldoende zijn opgeleid om telefonisch in contact te treden met klanten die de betalingstermijn hebben overschreden. Dit geeft beter inzicht in waarom er niet betaald is en zodoende kunnen er goede nieuwe afspraken worden gemaakt. Dit telefonisch contact blijkt in de praktijk een uitstekend middel om het debiteurenrisico te beperken.

Debiteurenrisico afdekken met een kredietverzekering

Als het gaat om afdekken van risico’s met verzekeringen denkt de ondernemer niet snel aan de kredietverzekering. Toch is het debiteurenrisico vaak een fors risico binnen het bedrijf wat de continuïteit behoorlijk in gevaar kan brengen. Een kredietverzekering afsluiten is daarom vaak verstandig om te doen. Zeker omdat er vaak wat extra diensten inzitten zoals het doen van een kredietwaardigheidscheck en het overdragen van een vordering aan een incassobureau.

Geef een reactie